آموزش | پیشرفت | پولدار شدن

آموزش کسب مهارت در موفقیت برای پیشرفت و پولدار شدن ( موفقیت مالی | روانشناسی ثروت | کسب و کار آنلاین )

آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک


آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک

آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک از اساسی‌ترین نکات قابل‌توجه است. کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه کسب و کارها دارد . کسب و کارهای کوچک بهترین مأمن برای فعالیت های کارآفرینانه است؛ بنابراین باید آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک اتفاق بیفتد. این امر مستلزم آن است که صاحبان و کارکنان کسب و کارهای کوچک از مهارت ها و توانایی های کارآفرینانه برخوردار باشند.

کارآفرینان چه کسانی هستند؟
کارآفرینان، افراد یا گروه‌هایی هستند که به شکل مستقل یا در یک سیستم سازمانی عمل می‌کنند. کارآفرینان، سازمان های جدید ایجاد می‌کنند یا اقدام به نوآوری و احیای سازمانی می‌کنند که قبلاً وجود داشته است. همان طور که این تعریف نشان می‌دهد، کارآفرینان می توانند هم به صورت مستقل و هم به صورت تبعیت از یک سازمان عملکنند. هر چند فعالیت فردی آن ها رایج‌تر بوده و بیش ترین توجه را به خود جلب کرده است.

آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک
کسب وکارهای مستقل که توسط یک کارآ فرین بنیان گذاری می‌شود، مهم ترین نوع کارآفرینی مورد بحث در ادبیات مرسوم کارآفرینی است. ویژگی این سازمان‌ها، سادگی فعالیت های اجرایی و معمولاً حجم کوچک و نوپا بودن کسب و کار است. در این شرایط، کارآفرینی به معنای ایجاد ساختاری ملموس برای یک کسب وکار است.

چرخه حیات کسب و کارهای کارآفرینانه
صاحب نظران مختلف، مراحل ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک را در قالب های متعددی تقسیم بندی کر ده‌اند. به طور سنتی چرخه زندگی این نوع کسب و کارها را می‌توان در قالب پنج مرحله بررسی کرد.

۱- مرحله ایجاد کسب وکار
مرحله اول شامل فعالیت‌های مرتبط با شکل گیری اولیه کسب وکار است . در این مرحله ، فر آیند کارآفرینانه ایجاد شده و خلاقیت مورد نیاز است . در این قسمت آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک قابل استفاده است. برای انباشت و کسب منابع مالی و غیرمالی، خلاقیت، ارزیابی و شبکه سازی نیاز است . فلسفه کلی مأموریت و جهت کسب و کار در قالب راهبرد کارآفرینانه در این مرحله مشخص می‌شود.

۲- مرحله شروع کسب و کار
در این مرحله فعالیت های لازم برای ایجاد برنامه رسمی کسب و کار، جستجوی سرمایه، انجام فعالیت های بازاریابی و ایجاد تیم کارآفرینانه مؤثر انجام می‌شود.

۳- مرحله رشد
این مرحله نیازمند تغییرات مهمی در راهبرد کارآفرینانه است . چرا که رقبا و سایر نیروهای بازار مشغول تغییر و تحول در راهبردهای خود هستند و چالش های جدیدی پیش روی کسب و کارها قرار می گیرد. در این مرحله، رشد و انتقال از رهبری انفرادی کارآفرینانه به رهبری تیم‌گرای مدیریتی مطرح است.

۴- مرحله تثبیت کسب و کار
این مرحله هم نتیجه شرایط بازار و هم تلاش های کارآفرینان است . در طول این مرحله رقابت شرکت ها و بی‌تفاوتی مشتریان نسبت به کالاها و خدمات کارآفرینان افزایش یافته و بازار اشباع می‌شود؛ علاوه بر آن میزان فروش کسب و کار حالت ثابتی به خود می‌گیرد و شرکت باید برای سه تا پنج سال آینده خود برنامه‌ریزی کند . نوآوری برای موفقیت آینده کسب و کار حیاتی است.

۵-مرحله نوآوری یا افول
شرکت هایی که به نوآوری توجه نمی‌کنند، سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت . شرکت هایی که از نظر مالی موفقیت داشته اند، اغلب تلاش می‌کنند تا شرکت های نوآورانه دیگر را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان حاصل کنند. همچنین تعدادی از شرکت‌ها تولید محصولات یا خدمات جدیدی را دنبال می‌کنند. تمامی مراحل چرخه زندگی کسب وکارهای کارآفرینانه از دیدگاه راهبردی حائز اهمیت بوده و هر کدام از این مراحل به راهبردهای متفاوتی نیازمند هستند.

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 110

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

Iran , Tabriz

تمامی حقوق این سایت متعلق به app 8090 می باشد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما